87 307 00 11 sekretariat@zug.elk.pl

ZAKŁAD USŁUG GMINNYCH GMINY EŁK

 kranik
 
 
 
Informujemy, że 25.05.2022 r. Decyzją BI.RZT.70.12.2022  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ełk na okres trzech lat.  Taryfa została ogłoszona na BIP Wody Polskie dnia 12.06.2022r.
Taryfa wchodzi w życie z dniem 19.06.2022r.

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w  wodę:

Taryfowa grupa odbiorców i usług


Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
 
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1
Wszyscy odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno- bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza głównego
Cena dostarczonej wody  (zł/mᵌ) 5,01 5,04 5,07
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,17 7,17 7,17
Grupa 2
Wszyscy odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno- bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody
Cena dostarczonej wody  (zł/mᵌ) 5,01 5,04 5,07
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,05 6,05 6,05
Grupa 3
Wszyscy odbiorcy usług – lokale w budynkach wielolokalowych pobierających wodę na cele socjalno- bytowe rozliczanych na podstawie umowy z osobą korzystającą z lokalu wg wskazań wodomierza
Cena dostarczonej wody  (zł/mᵌ) 5,01 5,04 5,07
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 4,50 4,50 4,50
Grupa 4
Grupy taryfowe dla poboru wody dla celów określonych w art. 22 u.z.z.w
(na cele Ppoż)
Cena dostarczonej wody  (zł/mᵌ) 5,01 5,04 5,07
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,00 6,00 6,00
           
 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:
Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/mᵌ) 17,56 17,59 17,61
Dopłata do 1mᵌ odprowadzanych ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/173/2020 z dnia 18 maja 2020r.
Wysokość dopłaty za 1mᵌ odprowadzanych ścieków: 4,10 zł netto
Do kwoty netto należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%


Wysokość cen za dostarczoną wodę do dnia 18-06-2022r.
 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy podłączeni do sieci miejskiej PWiK Sp. z o.o. Ełk:
- 6,02zł/1m3 brutto
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy- ujęcia wody będące własnością Gminy Ełk (Woszczele):
- 6,03zł/1m3 brutto
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy podłączeni sieci PUK Prostki ( Borki, Śniepie):
- 6,26zł/1m3 brutto

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków od dnia 18.06.2022r.

 
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy podłączeni do sieci miejskiej PWiK Sp. z o.o. Ełk:
- 14,23zł/1m3 brutto

 

 
 
 Cennik opłat za roboty sanitarne świadczone przez Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o.:
Opis usługi na roboty sanitarne Cena Brutto
Cena wodomierza (bez materiałów bez ingerencji w instalację) 70,00 zł
Montaż podlicznika wraz z jego zaplombowaniem bez ingerencji w instalację(wraz z materiałem)
- Dn 15 mm
- Dn powyżej 20mm
 
 
130,00 zł
Wycena indywidualna
Montaż nakładki radiowej na podliczniku (ujęty koszt nakładki) 235,00 zł
 
Wymiana wodomierza z nakładką radiową wraz z jego montażem oraz zaplombowaniem (z przyczyn leżących po stronie klienta, np. uszkodzenie mechaniczne, rozmrożenie wodomierza) lub podlicznika (wraz z materiałem):
 • wodomierz ø 15 podlicznik bez nakładki radiowej
 • wodomierz ø 15 podlicznik z nakładką radiową
 • wodomierz  główny ø 15 bez nakładki radiowej
 • wodomierz główny ø 15 z nakładką radiową
 • wodomierz powyżej ø 20
 
 
 
 
130,00 zł
315,00 zł
180,00 zł
320,00 zł
na zapytanie
Wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego Wycena indywidualna
Wykonanie wcinki wodociągowej:
 1. do sieci wodociągowej dn90 mm
 2. do sieci wodociągowej dn110 mm
 3. do sieci wodociągowej dn160 mm
 4. do sieci wodociągowej dn280 mm
  Ceny dotyczą opasek do przyłączy wodociągowych dn40 mm.
 
 
160,00 zł
190,00 zł
310,00 zł
370,00 zł
Wykonanie ekspertyzy wodomierza:
 
+ koszty dojazdu do klienta
 
400,00 zł
 
2,50 zł/km
Zamknięcie dopływu wody na przyłączu wodociągowym w wyniku powstałych zaległości za dostawę wody(w przypadku konieczności użycia sprzętu ciężkiego opłata może ulec zmianie)
 
62,00 zł
 
 
Odkręcenie dopływu wody na przyłączu wodociągowym po uregulowaniu należności z tytułu zalegania
 
62,00 zł
 
 
Uszkodzenie wodociągu i kanalizacji podczas wykonywania prac ziemnych Wycena indywidualna
 
Zaplombowanie wodomierza na skutek wyrwania plomb z winy odbiorcy 62,00  zł
 
Zamknięcie dopływu wody na okres zimowy 62,00  zł
 
Odkręcenie dopływu wody po okresie zimowym 62,00  zł
 
Inspekcja telewizyjna rurociągów i kanałów o średnicach od 160 mm do 300 mm z możliwością sporządzenia dokumentacji filmowej odcinków oraz wykresów wg indywidualnych potrzeb klienta
+ dojazd (  2,50 zł/km)
170,00 zł/h
 
Lokalizacja zasuw i elementów żeliwnych lokalizatorem 80,00 zł
  

Uwaga:
Do wartości usługi netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
Cennik dotyczy terenów gminy Ełk.
 Badanie wody z ujęcia Woszczele
obrazek

Warto odwiedzić

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem